top of page

Gada pārskata sagatavošana

Pārskatu sagatavošana un iesniegšana tiek veikta gan pastāvīga spēkā esoša līguma, gan arī vienreizēja līguma ietvaros, saistībā ar grāmatvedības uzskaites veikšanu.

«FinKonsult» sagatavo visa veida nodokļu pārskatus iesniegšanai elektroniskās deklarēšanās sistēmā:

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija;

Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodokļa aprēķināšana (darba algu aprēķini);

Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumsAkcīzes nodokļa un dabas resursu nodokļa aprēķināšana;

Nodokļu pārskatu sagatavošana fiziskajām personām;

Gada pārskats un iedzīvotāju ienākumu nodokļa deklarācija;

Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija;

Cita veida grāmatvedības un nodokļu pārskatu sastādīšana.

Gada pārskata sagatavošana

Gada IIN dekl. sagatavošanas cena tiek noteikta ņemot vērā darba apjomu (20-50 €).

bottom of page