top of page

Nodokļu sistēma

Valsts nodokļu politikas principi

Tautsaimniecības principi -nodokļu aplikšanas avota izvēle, nodokļu veidu kombinācija;

Finanšu principi – nodokļu ieņēmumu pietiekamība un elastība;

Ētiskie jeb taisnīguma principi -nodokļu iekasēšanas vispārīgums un vienmērīgums;

Administratīvie tehniskie (nodokļu vadības) principi – nodokļu noteiktība, samaksas ērtība un iekasēšanas izmaksu optimizēšana.

1. Tiešie nodokļi

Nekustamā īpašuma nodoklis

Transportlīdzekļu nodokļi

1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

2.Netiešie nodokļi

PVN

21% - standarta likme samazināta likme - 12%, 5%, 0%.

3. SOCIĀLIE NODOKĻI  - Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

VSAOI - ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā Obligāto iemaksu likme -34,09 %, no kuras  23,59 % maksā darba devējs un 10,50 % – darba ņēmējs. Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī - 1500 eiro. Maksimālais apmērs  gadā - 62 800 eiro Obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz maksimālo apmēru, ir solidaritātes nodokļa  25% objekts.

4.SPECIĀLI  NODOKĻU REŽĪMI

Latvijā pastāv sekojošas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) un brīvostas: Liepājas SEZ ; Rēzeknes SEZ ;  Rīgas brīvosta; Ventspils brīvosta;  Latgales SEZ

bottom of page