top of page

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Atbildīgās personas vārds un kontaktinformācija
Ilona Bērziņa, valdes locekle, uzņēmuma atbildīgā grāmatvede
Draudzības aleja 10 - 41, Jēkabpils, LV-5201

https://www.finkonsult.lv  (turpmāk tekstā – mēs) garantē Jūsu personas datu drošību un privātumu. Mūsu privātuma (personas datu apstrādes) politikā uzzināsiet, kādus datus mēs apkopojam un izmantojam, lai sniegtu savus pakalpojumus.

Datu apstrādes mērķis

Jūsu datus, ko esam ieguvuši no Jūsu puses, mēs apstrādājam, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, kā arī realizētu Latvijas likumdošanā noteiktās prasības.

Jūsu datus izmantojam, lai:

Sazinātos ar Jums;
Sniegtu pakalpojumus;
Izpildītu likumā noteiktās prasības;
Veiktu statistikas analīzi.

Datu apstrādes mērķis

Gan Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas, gan Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir minētas prasības, kas ir uzskatāmi par vieniem no tiesiskajiem pamatiem, kuru dēļ apstrādājam Jūsu datus. Tāpat mēs apstrādājam tos datus, kuru apstrādei Jūs esat devis piekrišanu, piemēram, aizpildot saziņas vai cenu kalkulācijas formu, iesniedzot informāciju par dokumentiem, ko sagaidāt aizpildītus no mūsu puses u.tml.

Atkarībā no situācijas, mēs no Jūsu puses iegūstam šādus datus:

Vārdu, uzvārdu, personas kodu;
E-pasta adresi un mobilā tālr. nr;
Dzīvesvietas adresi.

Datu glabāšanas termiņš

Latvijas likumdošana mums uzliek par pienākumu uzglabāt Jūsu datus 5 gadus pēc sadarbības. Taču Jūsu dati ir pilnīgi konfidenciāli.

Datu nodošana trešajām personām

Uzņēmums nodod datus trešajām personām tikai pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, pilnvarotās iestādes pieprasījumu, vai, ievērojot datu saņemšanas nolūku, ja tāda nodošanas neveido Pārkāpumu un ir droša.

Jūsu tiesības attiecībā uz mūsu apstrādātajiem datiem

Jums ir tiesības uz konfidencialitāti. Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, datu apstrādes pārtraukšanu vai pat pilnīgu atcelšanu. Jums ir arī tiesības iegūt pilnīgu informāciju par to, kā Jūsu dati ir tikuši apstrādāti, Jums ir tiesības lūgt savu datu dzēšanu.
Pirms nododam Jums Jūsu datus, mums ir tiesības veikt Jūsu kā personas identifikāciju, lai novērstu situāciju, kad kādas personas dati nonāktu trešās personas rīcībā.
Ja vēlaties veikt kādu no augstāk minētajām darbībām, sazinieties, lūdzu, ar mums, rakstot uz e-pasta adresi
ilona.beerzina@gmail.com

bottom of page