top of page

Sniegto pakalpojumu klāsts

«FinKonsult» sniedz šādus pakalpojumus:

Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai (SIA, IK, ZS), kā arī saimnieciskās darbības reģistrēšana pašnodarbinātām personām;

Grāmatvedības uzskaites metodikas izstrādāšana;

Sabiedrības ieņēmumu un izdevumu iegrāmatošana grāmatvedības reģistros pa pārskata periodiem;

Darba algu aprēķināšana un uzskaite;

Pamatlīdzekļu uzskaite;

Kases un bankas dokumentu uzskaite;

Sabiedrības iekšējo dokumentu sagatavošana – rīkojumi, lēmumi, akti, u.c;

Virsgrāmatas sastādīšana;

Nodokļu pārskatu un deklarāciju noformēšana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestam;

Debitoru, kreditoru norēķinu  salīdzināšana ar sadarbības partneriem;

Grāmatvedības pārskatu sastādīšana mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem;

Uzņēmuma gada pārskatu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošana un iesniegšana kompetentajās institūcijās;

Pārstāvam savu sadarbības partneri, kā pilnvarotā persona, visās valsts, pašvaldības u.c. iestādēs, grāmatvedības funkciju pildīšanā;

Mūsu speciālisti ņems vērā Jūsu darbības specifiku un pielāgos

grāmatvedības uzskaiti pēc likumdošanas prasībām.

Sniegto pakalpojumu klāsts

Pilna grāmatvedības apkalpošana

Kvalitatīva grāmatvedības uzskaite no pirmdokumentu apstrādes līdz gada pārskata vai IIN deklarācijas sagatavošanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Finanšu grāmatvedības uzskaiti veicam, izmantojot licencētu grāmatvedības uzskaites datorprogrammu.

bottom of page