top of page

Uzņēmuma dibināšana

Palīdzam izvēlēties piemērotāko uzņēmējdarbības formu jaunajiem uzņēmējiem, pareizi sagatavot visus nepieciešamos dokumentus uzņēmuma dibināšanai un piedāvājam izstrādāt kvalitatīvu un efektīvu grāmatvedības uzskaites metodiku.

«FinKonsult» sagatavo visa veida dokumentu:

Uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā;
Dokumentu sagatavošana Valsts ieņēmumu dienestam PVN maksātāja statusa reģistrācijai;
Uzņēmumu grozījumu veikšana – izmaiņas valdes sastāvā, pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana, dalībnieku maiņa, juridiskās adreses maiņa, izmaiņas statūtos;
Uzņēmumu likvidācijas dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā.

Jums ir jāiesniedz šādi dokumenti: pases vai ID kartes kopija, deklarētā adrese, jaunā uzņēmuma nosaukums un tā juridiskā adrese.
Mēs garantējam visu datu konfidencialitāti.

Uzņēmuma dibināšana

Lai reģistrētu uzņēmumu Uzņēmuma reģistrā, mēs sagatavojam:

Dibināšanas lēmums vai līgums;
Statūti;
Dalībnieku reģistra nodalījumu;
Reģistrācijas Veidlapu (KR4);
Iesniegumu reģistrācijai valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

bottom of page